Aktuellt

2023

Året börjar i positiva tecken, den första grunden på området är lagd.

slottsund grund

Efter en längre tids Coronastiltje har det förhoppningsvis börjat röra på sig. I april 2022 såldes en tomt.

slottsund t

I juni 2020 är båthamnen med uppställningsplatser för vinterförvaring med tillhörande sjösättnings/upptagnings-ramp samt badstrand, för de på området boende, klara att tas i bruk.

brygga2 

I mars 2020 började entreprenören Ålands Schakt Ab med bygget av brygga, ramp för sjösättning/upptagning av båtar samt badstrand för områdets boenden.

Vägbelysningen är monterad, september 2019.

belysning

I maj 2019 såldes de första tomterna, tre stycken. I juli reserverades två tomter till.

Marknadsföringen av området är i gång. Nu är det möjligt att reservera bostadstomt. Vid intresse kontakta Mäklarhuset Åland Ab.

Skylt

Arbetet med att bygga vägar, vatten, avlopp mm. för etapp 1 inleddes vecka 3 2019.

vagbygg

Entreprenadavtal för Slottsund, infrastruktur etapp 1, tecknades med Ålands Schakt Ab på restaurang Smakbyn i Kastelholm den 19 december 2018.
entrepenad1

På bilden entreprenadkontrollör Dan Engblom VD för DEAB, Johan Sundberg VD för byggherren Ekesund AB och Kristian Lundström VD för Ålands Schakt Ab.

Förverkligandet av bostadsområdet Slottsund sker i etapper. Byggstart för infrastrukturen i etapp 1, omfattande 15 tomter, är i januari 2019. Byggnadsarbetena för etapp 1 beräknas vara genomförda den 1 juni 2019.

tomt